ככנ  http://www.yeshiva.org.il/calendarכניסת שבת

ناااלללببببااלחצו כאן

שערי רחמים

פירוש על פתח אליהו לפי הרמ"ק הקדוש
יצורף בקרוב