ככנ  http://www.yeshiva.org.il/calendarכניסת שבת

ناااלללببببااלחצו כאן

קבלת ברכות / רכישת ספרים

שם מלא:

דוא"ל:

טלפון:

סיבת הפניה / שם הספר:

ברוכים הבאים לאתר שלום לדוד

אתר "שלום לדוד" חרט על דגלו את הזכות להעניק לכל יהודי באשר הוא שם גישה קלה, נוחה וללא חיוב לכתבי הרב המחבר שלמה אורי חיימי שליט"א, הרב המחבר תרם את כל זכויות ספריו וכתבי היד אשר הוא עתיד להוציא לרשות האתר. וזאת בכדי לפתוח  צוהר אל  אורו של בורא עולם בדרך קלה ונגישה ולקרב את עם ישראל אל אביהם שבשמים.

ספרים להורדה
*בכדי להוריד את הספר יש ללחוץ על שם הספר ולשמור במחשב.

ספר שלום לדוד
ספר פירושים על התורה הקדושה בדרך הפרד"ס מתובל בסיפורי מעשיות מושכי לב.


ספר יפה התשובה
ספר מוסר בענייני התשובה, מקרב ומקשר בין ישראל ולאביהם שבשמים.
נוסף אליו קונטרס "פתח חכמה" ספר מבוא לחכמת הקבלה מרבותינו הקדושים.

פירוש בדרך הפרד"ס על ספר שיר השירים אשר חיבר שלמה המלך החכם באדם, הספר שזור במעשיות מחוכמתו ופועלו של שלמה המלך.

ספר ברית למשה
ספר מוסר בענייני שמירת ברית קודש - לגברים בלבד